dissabte, 22 d’agost del 2020

109a edició de les Gales de Mata

Diumenge 23 d'agost: ofici solemne a l'església de Sant Andreu de Mata i tot seguit, sardanes per escoltar.
Paral·lelament, visita guiada amb gimcana familiar al baixador de Mata. L’activitat és gratuïta i consisteix en una visita al Baixador de Mata i una gincama amb reptes pels més petits durant un recorregut.

Domingo 23 de agosto: oficio solemne en la iglesia de San Andrés de Mata y a continuación, sardanas para escuchar.
Paralelamente, visita guiada con gincana familiar en el apeadero de Mata. La actividad es gratuita y consiste en una visita al Apeadero de Mata y una gincama con retos para los más pequeños durante un recorrido.