dissabte, 16 de novembre del 2019

Festa de Sant Andreu de Mata

Diumenge 24 de novembre, Festa de Sant Andreu. A les 11 del matí, a l´Església de Sant Andreu de Mata, Ofici Solemne, tot seguit a la Plaça audició de 3 Sardanes.

Domingo 24 de noviembre , Fiesta de Sant Andreu. A las 11 de la mañana, en la Iglesia de Sant Andreu de Mata, misa y a continuación en la Plaza audición de 3 Sardanas.

Sunday 24th of November. St. Andreu party. At 11:00 am, at Mata's Church of Sant Andreu and 3 sardanas.

divendres, 1 de novembre del 2019

41a Fira de Sant Martirià

Del 15 al 17 de novembre: Fira de Sant Martirià a Banyoles amb Concurs-Exposició de Bestiar Rossam, Mostra de races autòctones, Fira Multisectorial, Mercat d'artesania, Fira del Dibuix i la Pintura,...etc

Del 15 al 17 de noviembre: Feria de Sant Martirià en Banyoles con Concurso-Exposición de Ganado, Muestra de razas autóctonas, Feria Multisectorial, Mercado de artesanía, Feria del Dibujo y la Pintura, ... etc

From 15th to November 17th: Sant Martirià fair in Banyoles with horses Competition-Exhibition, multi-sector fair, craft market, Fair Drawing and Painting, etc. ...