dijous, 29 de novembre del 2012

XVII Fira d'Hivern

XVII Fira d’Hivern de Porqueres: 6 de desembre. Concurs de dibuix sobre asfalt per nens, concurs d’all i oli, fira del petit mercader… i a les 12 del migdia cançons d'advent i de Nadal a l'Església de Mata.

XVII Feria de Invierno de Porqueres: 6 de diciembre. Concurso de dibujo sobre asfalto para niños, concurso de all i oli, feria del pequeño mercader... y a las 12 del mediodía canciones de Navidad en la Iglésia de Mata

XVII Porqueres Winter Fair: 6th December. Asphalt drawing competition for children, competition of “all i oli”, the small merchant fair...

dissabte, 3 de novembre del 2012

Festa de Sant Andreu de Mata

Diumenge 25 de novembre, Festa de Sant Andreu. A les 11 del matí, a l´Església de Sant Andreu de Mata, Ofici Solemne, tot seguit a la Plaça, audició de 3 Sardanes i encantament de coques.

Domingo 25 de noviembre , Fiesta de Sant Andreu. A las 11 de la mañana, en la Iglesia de Sant Andreu de Mata, misa y a continuación en la Plaza, audición de 3 Sardanas y subasta de tortas.

Sunday 25th of November. St. Andreu party. At 11:00 am, at Mata's Church of Sant Andreu. Mass, then at the square, three Sardanas and cake auction.

divendres, 2 de novembre del 2012

34a Fira de Sant Martirià

Del 16 al 18 de novembre: Fira de Sant Martirià a Banyoles amb Concurs-Exposició de Bestiar Rossam, Mostra de races autòctones, Fira Multisectorial, Mercat d'artesania, Fira del Dibuix i la Pintura,...etc

Del 16 al 18 de noviembre: Feria de Sant Martirià en Banyoles con Concurso-Exposición de Ganado, Muestra de razas autóctonas, Feria Multisectorial, Mercado de artesanía, Feria del Dibujo y la Pintura, ... etc

From 16th to November 18th: Sant Martirià fair in Banyoles with horses Competition-Exhibition, multi-sector fair, craft market, Fair Drawing and Painting, etc. ...