dilluns, 29 de novembre del 2010

XV Fira d'Hivern a Porqueres

XV Fira d’Hivern de Porqueres: 4, 5, 6, 7 i 8 de desembre. Concurs de dibuix sobre asfalt per nens, concurs d’all i oli, fira del petit mercader…

XV Feria de Invierno de Porqueres: 4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre. Concurso de dibujo sobre asfalto para niños, concurso de all i oli, feria del pequeño mercader...

XV Porqueres Winter Fair: 4th, 5th, 6th, 7th and 8th of December. Asphalt drawing competition for children, competition of “all i oli”, the small merchant fair...

divendres, 19 de novembre del 2010

Festa de Sant Andreu

Diumenge 28 de novembre, Festa de Sant Andreu. A les 11 del matí, a l´Església de Sant Andreu de Mata, Ofici Solemne, tot seguit a la Plaça, audició de 3 Sardanes i encantament de coques.

Domingo 28 de noviembre , Fiesta de Sant Andreu. A las 11 de la mañana, en la Iglesia de Sant Andreu de Mata, misa y a continuación en la Plaza, audición de 3 Sardanas y subasta de tortas.

Sunday 28th of November. St. Andreu party. At 11:00 am, at Mata's Church of Sant Andreu. Mass, then at the square, three Sardanas and cake auction.

dimecres, 10 de novembre del 2010

32a Fira de Sant Martirià

Del 19 al 21 de novembre: Fira de Sant Martirià a Banyoles amb Concurs-Exposició de Bestiar Rossam, Mostra de races autòctones, Fira Multisectorial, Mercat d'artesania, Fira del Dibuix i la Pintura,...etc

Del 19 al 21 de noviembre: Feria de Sant Martirià en Banyoles con Concurso-Exposición de Ganado, Muestra de razas autóctonas, Feria Multisectorial, Mercado de artesanía, Feria del Dibujo y la Pintura, ... etc

From 19th to November 21st: Sant Martirià fair in Banyoles with horses Competition-Exhibition, multi-sector fair, craft market, Fair Drawing and Painting, etc. ...

dilluns, 1 de novembre del 2010

Jornades Gastronòmiques del Pla(tillo) de l'Estany

Jornades gastronòmiques del Pla(tillo) de l'Estany, del 12 al 28 de Novembre en diferents restaurants de la comarca.

Jornadas gastronómicas del Pla(tillo) de l'Estany, del 12 al 28 de Noviembre en diferentes restaurantes de la comarca.

Gastronomic Pla(tillo) de l'Estany days, from 12nd to 28th of November at different restaurants in Pla de l'Estany region.