dilluns, 7 de febrer del 2011

Fira de la Mel

Fira de la mel a Crespia, a 5 km. de la casa.
Dies: 26 i 27 de febrer.

Feria de la miel en Crespià, a 5 km. de la casa.
Días: 26 y 27 de febrero.

Honey fair in Crespià, 5 km. from the house.
Days: 26th & 27th of February.

Carnestoltes

Carnestoltes a Porqueres: 27 de febrer.
A les 12h migida Rua de carnestotles. Premis a les millors disfresses i comparses.

Carnaval en Porqueres: 27 de febrero.
A las 12h mediodía Rua de carnaval. Premios a los mejores disfraces y comparsas.

Carnival in Porqueres: 27th February.

dimarts, 1 de febrer del 2011

Dia Mundial de les Zones Humides

Diumenge 6 de febrer
Visita comentada al Parc Arqueològic-Poblat Neolític de la Draga, a càrrec dels arqueòlegs que han realitzat les darreres excavacions.
Lloc: Parc Arqueològic Poblat Neolític de la Draga de Banyoles
Hora: 11.00h

Domingo 6 de febrero
Visita comentada al Parque Arqueológico-Poblado Neolítico de la Draga, a cargo de los arqueólogos que han realizado las últimas excavaciones.
Lugar: Parque Arqueológico Poblado Neolítico de la Draga de Banyoles

Sunday 6th February
Guided visit to the Archaeological Park-Neolithic village of La Draga, by the archaeologists who have done recent excavations.
Location: Archaeological Park of the Neolithic settlement Draga
Time: 11:00