dimecres, 5 d’octubre del 2016

Piscina climatitzada

Climatitzem la piscina per gaudir-la durant tot l'any!
Del mes d'octubre fins al mes de maig a una temperatura de 28ºC.
La piscina romandrà tancada durant el gener i febrer.

Climatizamos la piscina para disfrutarla durante todo el año!
Del mes de octubre hasta el mes de mayo a una temperatura de 28ºC.
La piscina permanecerá cerrada en enero y en febrero.

Heated swimming-pool to enjoy it all year round!
From October to May at a temperature of 28ºC.
The swimming pool is closed in January and in February.