dijous, 7 de juliol del 2011

La Caseta de Fusta

Inauguració de la nova zona reformada de bany a l'Estany de Banyoles: la caseta de fusta.
Inauguración de la nueva zona reformada de baño en el Lago de Banyoles: la caseta de fusta.
New renovated area for swimming in the Banyoles Lake: la caseta de fusta.