dissabte, 31 de juliol del 2021

Categoria superior - 4 espigues

La casa rural Can Xargay ha estat guardonada amb la categoria 4 espigues (categoria superior) per la Generalitat de Catalunya gràcies a un excel·lent nivell d'equipaments i àmplia oferta de serveis.
Més informació

La casa rural Can Xargay ha sido galardonada con la categoría 4 espigas (categoría superior) para la Generalidad de Cataluña gracias a un excelente nivel de equipamientos y amplia oferta de servicios.
Más información