dissabte, 10 de març del 2018

El racó del reciclatge

El racó del reciclatge de Can Xargay.
Separar bé és la base. ✅

El rincón del reciclaje de Can Xargay.
Separar bien es la base ✅