diumenge, 1 de març del 2015

Activitats Setmana Santa

Del 15 de març al 10 d'abril: Exposició del 11è concurs de dibuix
Diumenge 22 de març: SPQRtida Jove del manípul
26 i 27 de març: Sortides del manípul
Divendres 27 de març: Processió dels Dolos a les 9 del vespre
Dissabte 28 de març: La Passió a la plaça del Monestir


Del 15 de marzo al 10 de abril: Exposición del 11º concurso de dibujo
Domingo 22 de marzo : SPQRtida Joven del manípulo
26 y 27 de marzo : Salidas del manípulo
Viernes 27 de marzo : Procesión de los Dolores a las 9 de la noche
Sábado 28 de marzo : La Pasión en la plaça del Monestir de Banyoles.

Friday 27th March: The Holy Week procession in Banyoles.