divendres, 28 de setembre del 2012

Golf de Roses, una de les badies més belles del món

Els municipis de la badia de Roses –Roses, Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador i l’Escala– van rebre el 14 de setembre el títol oficial que acredita l’ingrés al club de «les badies més belles del món» atorgat per la Unesco i del qual en formen part només trenta-set badies d’arreu del món.

Los municipios que comparten la bahía de Roses –Roses, Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador y L’Escala– recibieron el 14 de septiembre el título oficial que acredita su ingreso en el club de «las bahías más bellas del mundo». Este reconocimiento, que otorga la Unesco, ha sido concedido únicamente a 37 bahías en todo el mundo.

On 14th September, the towns located within the Bay of Roses (Roses, Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador and l’Escala) were granted the official title that accredits their admittance into the club of "the most beautiful bays in the world", designated by UNESCO, a club made up of just 37 bays from all over the world.