dissabte, 19 de maig del 2012

35a Exposició flors

35a Exposició de flors a Banyoles: de l'1 al 3 de juny. Descobreix el barri vell des d'un altre punt de vista.

35ª Exoposición de flores en Banyoles: del 1 al 3 de junio. Descubre en Barrio Antiguo desde otro punto de vista.

35th Flowers Exposure in Banyoles: from 1st to 3rd of June. Discover the old district of Banyoles from another point of view.