dimarts, 1 de febrer del 2011

Dia Mundial de les Zones Humides

Diumenge 6 de febrer
Visita comentada al Parc Arqueològic-Poblat Neolític de la Draga, a càrrec dels arqueòlegs que han realitzat les darreres excavacions.
Lloc: Parc Arqueològic Poblat Neolític de la Draga de Banyoles
Hora: 11.00h

Domingo 6 de febrero
Visita comentada al Parque Arqueológico-Poblado Neolítico de la Draga, a cargo de los arqueólogos que han realizado las últimas excavaciones.
Lugar: Parque Arqueológico Poblado Neolítico de la Draga de Banyoles

Sunday 6th February
Guided visit to the Archaeological Park-Neolithic village of La Draga, by the archaeologists who have done recent excavations.
Location: Archaeological Park of the Neolithic settlement Draga
Time: 11:00