dilluns, 1 de març del 2010

Baixador de Mata

Horari de Visites Guiades gratuïtes al Baixador de Mata 2010 (Tren Pinxo de Banyoles): 7 de març, 4 d'abril, 2 de maig, 6 de juny, 4 de juliol, 1 d'agost, 5 de setembre, 3 d'octubre, 7 de novembre i 5 de desembre a les 11h i a les 12h.

Horario de Visitas Guiadas gratuitas del Tren Pinxo 2010: 7 de marzo, 4 de abril, 2 de mayo, 6 de junio, 4 de julio, 1 de agosto, 5 de septiembre, 3 de octubre, 7 de noviembre y 5 de diciembre a las 11h y a las 12h.

Free guided tours to the Pinxo tran station 2010: March 7, April 4, May 2, June 6, July 4, August 1, September 5, October 3, November 7 and December 5 at 11h and 12h. in the morning