dilluns, 7 de desembre del 2009

Baixador de Mata
Inauguració del l'antiga estació del Tren Pinxo de Mata (1926-1956). Visites guiades gratuïtes.

Inauguración de la antigua estación del Tren Pinxo de Mata (1926-1956). Visitas guiadas gratuitas.

Opening the old train "Pinxo" station in Mata village (1926-1956). Guided visits.