dijous, 5 de novembre del 2009

Festa de Sant Andreu

Diumenge 29 de novembre, Festa de Sant Andreu. A les 11 del matí, a l´Església de Sant Andreu de Mata, Ofici Solemne, tot seguit a la Plaça, audició de 3 Sardanes i encantament de coques.

Domingo 29 de noviembre , Fiesta de Sant Andreu. A las 11 de la mañana, en la Iglesia de Sant Andreu de Mata, misa y a continuación en la Plaza, audición de 3 Sardanas y subhasta de tortas.

Sunday 29th of November. St. Andreu party. At 11:00 am, at Mata's Church of Sant Andreu. Mass, then at the square, three Sardanas and cake auction.